UPDATE 16. 5. 2024

16. 5. 2024

Editační nástroj

  • nový nástroj pro přidávání/editaci prvků

  • pro případy, kdy editace přes datagrid není vhodná

  • je možné plynule přecházet mezi editovatelnými vrstvami

  • dostupný v levém menu nástrojů (tisky, měření, editace)

Seřazení prvků v datagridu

  • nyní je možné nejen filtrovat podle libovolného atributu, ale seřadit celou tabulku

  • díky tomu se lze lépe orientovat v tabulce

  • tabulka ve výchozím stavu seřazena dle prvního atributu (už to nerozhazují editace)


Opravy chyb

  • oprava permalinku u multivrstev (např. infovrstva)

  • oprava filtrování v tabulce a zvýšení rychlosti načítání

  • opravena URL na úložiště