Vyhledávání adres a parcel

22. 9. 2023

Přidán nástroj pro vyhledávání adres v registru RUIAN. Pro spuštění vyhledávání použijte "lupu" v levém horním rohu a začněte psát adresu. Návrhy budou automaticky nabízeny v závislosti na zadaném textu. Vedle vyhledávacího pole lze přepínat mezi režimem vyhledávání adres a vyhledávání parcel.