DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA

DTM je výzva, ale s námi ji zvládnete

DIGITÁLNÍ TECHNICKÁ MAPA

DTM je výzva, ale s námi ji zvládnete

Naším cílem je ukázat zákazníkům, že nová regulace nepředstavuje pouze další povinnost, kterou musí splnit v souladu se zákonem.

Naopak, vidíme v ní příležitost začít využívat přínosy, které DTM přináší. S naší pomocí nejenže splníte všechny zákonné požadavky, ale také vám nabídneme komplexní informační systém, který usnadní každodenní agendu spojenou s vedením obce.

Neomezujte se pouze na splnění povinností DTM, ale začněte využívat její výhody!

Mapotip pro DTM

Příprava na import do DTM: sloučíme data z různých formátů, CD, dílčích zaměření a umožní doplnit data vlastní editací

Převod dat: vše převedeme do formátu JVF, odešle do DTM a zajistíme průběžnou synchronizaci

Pořízení a digitalizace dat: Pokud vaše obec nemá vhodná data, pomůžeme zajistit jejich pořízení, tak aby splňovaly všechny požadavky.

Konzultace a podpora: Náš tým je vám k dispozici pro konzultace, školení a technickou podporu, abyste měli jistotu, že vše probíhá správně.

Integrace dat: umožní prohlížet data jiných správců z DTM a kombinovat je s vlastními vrstvami

DTM pro obec

Zvýšená efektivita plánování: S přesnými a aktuálními daty může obec lépe plánovat nové projekty, rekonstrukce a údržbu infrastruktury.

Snížení rizika škod: Díky přesným informacím o umístění infrastruktury se snižuje riziko poškození během stavebních a jiných prací

Zjednodušení administrativy: DTM zjednodušuje procesy týkající se povolování staveb, přístupu k informacím pro veřejnost a komunikaci s dalšími institucemi.

Ušetření nákladů: Přesné a aktuální informace mohou vést k úsporám, například při plánování údržby.

Podpora pro rozvojové projekty: DTM může sloužit jako základ pro plánování a realizaci rozvojových projektů, ať už se jedná o dopravní projekty, rozvoj veřejného prostranství nebo jiné investice.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám mohou naše produkty a služby pomoci? Neváhejte nás kontaktovat!

Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

+420 704 11 22 00

mapotip@mapotip.cz

IČO: 07010770 DIČ: CZ07010770

Mapotip Česko s.r.o.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám mohou naše produkty a služby pomoci? Neváhejte nás kontaktovat!

Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

+420 704 11 22 00

mapotip@mapotip.cz

IČO: 07010770 DIČ: CZ07010770

Mapotip Česko s.r.o.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám mohou naše produkty a služby pomoci? Neváhejte nás kontaktovat!

Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

+420 704 11 22 00

mapotip@mapotip.cz

Mapotip Česko s.r.o. IČO: 07010770 DIČ: CZ07010770

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám mohou naše produkty a služby pomoci? Neváhejte nás kontaktovat!

Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

+420 704 11 22 00

mapotip@mapotip.cz

Mapotip Česko s.r.o. IČO: 07010770 DIČ: CZ07010770

Časté dotazy

Jaký zákon stanovuje povinnosti spojené s DTM?

Zákon č. 47/2020 Sb. novelizuje stávající zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a zavádí povinnosti týkající se Digitální Technické Mapy (DTM).

Jaké kroky musí obce podniknout v souvislosti s DTM?

Inventura dokumentace: Obce musí provést inventuru veškeré dokumentace týkající se staveb, které spadají do DTM.

Předání dat v požadovaném formátu: Musí zajistit způsob, jak předat data do krajské DTM v požadovaném formátu, konkrétně v Jednotném výměnném formátu (JVF DTM).

Aktualizace dat: Po počátečním předání dat je třeba nastavit proces pro průběžné aktualizace těchto údajů, aby byly vždy aktuální a odpovídaly skutečnému stavu.

Termínová omezení: Všechny výše uvedené kroky by měly být dokončeny do 1. července 2024, jak stanovuje zákon č. 47/2020 Sb. Vzhledem k rozsahu vkládaných dat a způsobu řešení prostřednictvím DTM krajů je doporučeno začít s tímto procesem co nejdříve.

Je důležité si uvědomit, že obce jsou zodpovědné za správné vložení své dopravní a technické infrastruktury do DTM a od stanoveného termínu budou provádět její aktualizace.

Koho se DTM týká?

Obce a města: Jako vlastníci a správci mnoha částí technické a dopravní infrastruktury mají obce a města povinnost zajistit, aby jejich data byla správně zanesena do DTM.

Kraje: Kraje mají povinnost vybudovat a spravovat své vlastní DTM a koordinovat sběr dat v rámci svého území.

Správci technických infrastruktur (TI): To zahrnuje vodárenské společnosti, plynárenské společnosti, elektráreny, teplárny, telekomunikační společnosti a další. Všichni tito správci mají povinnost předávat data o svých sítích do DTM.

Veřejnost: Ačkoli veřejnost nemá přímou povinnost vkládat data do DTM, má zájem o přístup k těmto informacím, například při plánování koupě nemovitosti, stavebních pracích nebo jiných aktivitách.

Kdo je editor DTM?

Role editora: Editor má klíčovou roli v procesu zpracování a aktualizace dat v DTM. Zajišťuje, že všechny informace v mapě jsou přesné, aktuální a v souladu s normami a standardy.

Odpovědnost: Editor odpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost zapisovaných údajů. Pokud jsou v mapě chyby nebo nepřesnosti, může to mít vážné důsledky, například při plánování stavebních prací nebo při řešení krizových situací.

Spolupráce s vlastníky/správci TI: Editor často spolupracuje s vlastníky nebo správci technické infrastruktury (TI) při sběru a aktualizaci dat. Vlastníci/správci TI mohou poskytnout editorovi potřebné informace a dokumentaci o své infrastruktuře.

Externí editor: Vlastník/správce TI může pověřit editorským servisem svých dat externího editora, pokud nemá vlastní kapacity nebo odborné znalosti k provádění těchto úkolů.

Jáké jsou povinnosti vlastníka/správce TI?

Vedení dokumentace: Vlastník/správce TI je povinen vést dokumentaci technické infrastruktury, která obsahuje polohové umístění (tedy technickou mapu). Tato dokumentace by měla být aktuální, přesná a kompletní.

Registrování v IS DMVS: Je nutné se registrovat do Informačního Systému Digitální Mapy Veřejné Správy (IS DMVS), což je centrální komponenta DTM ČR provozovaná na ČÚZK.

Předání dat do DTM ČR: Vlastník/správce musí postoupit data o jím spravované a vlastněné TI do DTM ČR prostřednictvím IS DMVS. To zahrnuje převod dokumentace do standardizovaného formátu JVF DTM.

Aktualizace dat: Je důležité pravidelně aktualizovat data v DTM ČR, aby odpovídala aktuálnímu stavu technické infrastruktury.

Co je JVF DTM?

JVF DTM znamená "Jednotný výměnný formát DTM". Jedná se o standardizovaný formát pro sdílení dat v rámci digitálních technických map (DTM). JVF DTM byl navržen tak, aby umožnil univerzální výměnu dat mezi různými subjekty a uživateli DTM. Tento formát je klíčový pro předávání dat do DTM, ale také pro vydávání dat z DTM na základě specifických dotazů. V praxi to znamená, že každý vlastník nebo správce technické infrastruktury, který chce svá data začlenit do DTM, musí tato data upravit do formátu JVF DTM.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám mohou naše produkty a služby pomoci? Neváhejte nás kontaktovat!

Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

+420 704 11 22 00

mapotip@mapotip.cz

Mapotip Česko s.r.o. IČO: 07010770 DIČ: CZ07010770