MAPOVÝ PORTÁL

Jednoduchý, komplexní a bez instalace

JEDNODUCHÉ A ONLINE

S portálem dokáží pracovat i uživatelé bez zaškolení.

Nejčastěji používané pohledy jsou připravené "na kliknutí".

Žádné instalace a licence, dostupné z PC, tabletu, mobilu, odkudkoli.

PRO ÚŘAD I VEŘEJNOST

Veřejný portál obsahuje informace, které je žádoucí publikovat (informace z katastru, územní plány, zimní údržbu komunikací, čísla lamp VO,…)

Neveřejný portál, chráněný heslem, obsahuje komplexní údaje včetně katastrálních informací a možnost stahování LV.

TÉMATICKÉ VRSTVY

Na jedno kliknutí lze zobrazit např.:

obecní nebo státní pozemky, výměry, věcná břemena,…

lampy dle napojení na rozvaděč, poruchy,…

hroby dle obsazenosti, výměry,…

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Mapové podklady - základní mapy, ortofoto, katastrální mapy, historické mapy,...

Územní plány - publikování ÚP veřejnosti, porovnání s reálnou ortofoto mapou, textové části (regulativy)

Práce s daty z katastru nemovitostí - filtrování a zobrazování pozemků, budov, bytů, výpisy LV

Inženýrské sítě - vodovod, kanalizace, elektro, telekomunikace, plynovod, přípojky, vpusti, šachty, ventily,...

Evidence a pasporty - komunikace, veřejné osvětlení, dopravní značky, vybavení obce, zeleň,...

Hřbitovy - správa hrobových míst, vytváření a evidence smluv, poplatků,...

DEMO portál

DEMO portál

Umožňuje vyzkoušet si práci a ovládání.

Umožňuje vyzkoušet si práci a ovládání.

Umožňuje vyzkoušet si práci a ovládání.

Některé údaje v DEMO portálu jsou smyšlené.

některé údaje v DEMO portálu jsou smyšlené.

Některé údaje v DEMO portálu jsou smyšlené.

Neobsahuje všechny funkce a neveřejná data.

neobsahuje všechny funkce a neveřejná data.

Neobsahuje všechny funkce a neveřejná data.

Pro prokázání dalších funkcí, cen a dalších detailů, domluvte si prosím setkání s naším obchodním zástupcem.

pro prokázání dalších funkcí, cen a dalších detailů, domluvte si prosím setkání s naším obchodním zástupcem.

Pro prokázání dalších funkcí, cen a dalších detailů, domluvte si prosím setkání s naším obchodním zástupcem.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám mohou naše produkty a služby pomoci? Neváhejte nás kontaktovat!

IČO: 07010770

DIČ: CZ07010770

Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

+420 704 11 22 00

mapotip@mapotip.cz

Mapotip Česko s.r.o.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám mohou naše produkty a služby pomoci? Neváhejte nás kontaktovat!

IČO: 07010770

DIČ: CZ07010770

Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

+420 704 11 22 00

mapotip@mapotip.cz

Mapotip Česko s.r.o.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám mohou naše produkty a služby pomoci? Neváhejte nás kontaktovat!

Mapotip Česko s.r.o.

Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

+420 704 11 22 00

mapotip@mapotip.cz

IČO: 07010770 DIČ: CZ07010770